Welkom bij BRUDAWEB

U bent, in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, geregistreerd of erkend als inzamelaar, handelaar of makelaar van afvalstoffen of een uitbater van een vergunde inrichting voor het inzamelen of verwerken van afvalstoffen. Sinds 23 januari 2017 is het kaderbesluit betreffende het beheer van afvalstoffen van kracht. Deze Brudalex (Bruxelles/Brussel-Déchets-Afvalstoffen-LEX) biedt o.a. een geïntegreerd wettelijk kader om de traceerbaarheid van afvalstoffen te waarborgen.

Een belangrijk onderdeel van deze traceerbaarheid is het verplichte afvalstoffenrapport. Dit rapport wordt jaarlijks ingediend vóór 15 maart volgens de vereisten opgenomen in Brudalex.

Zoals meegedeeld tijdens de vormingen over het afvalstoffenbeheer, is het afvalstoffenrapport inhoudelijk en vormelijk gewijzigd. De rapportageformulieren en een instructienota zijn terug te vinden op de pagina Rapportageformulieren en op de webpagina’s van Leefmilieu Brussel.

BRUDAWEB (Bruxelles/Brussel-Déchets-Afvalstoffen-website) is een webplatform ontwikkeld voor het indienen van uw afvalstoffenrapport(en). Het vergemakkelijkt de uitwisseling van gegevens tussen Leefmilieu Brussel en haar partners.

Recent nieuws

Afvalstoffenrapportage 2023 geopend!

Elke afvalstoffenbeheerder actief in...

Afvalstoffenrapportage 2022 geopend !

Elke afvalstoffenbeheerder actief in...

Nieuwe versie rapportageformulieren

De formulieren kregen een update...