Wetgeving

De wettelijke bepalingen die van toepassing zijn op de afvalstoffenrapportage zijn terug te vinden in: 

  • de ordonnantie van 14 juni 2012 betreffende afvalstoffen,
  • het besluit van 1 december 2016 van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende het beheer van afvalstoffen – kortweg Brudalex,
  • het wetboek van 25 maart 1999 van inspectie, preventie, vaststelling en bestraffing van milieumisdrijven en milieuaansprakelijkheid.

De ordonnantie betreffende afvalstoffen bepaalt het globale kader van het afvalstoffenbeheer.

Brudalex biedt o.a. een geïntegreerd wettelijk kader om de traceerbaarheid van afvalstoffen te waarborgen en zorgt voor een grondige hervorming en vereenvoudiging van de bestaande rapportageverplichtingen van afvalstoffenbeheerders.

Het inspectiewetboek zorgt voor een kader voor de handhaving van de verplichtingen door de bevoegde instanties. Meer informatie is terug te vinden op onze webpagina.