Hoe rapporteren

Voor elke gebruiker van BRUDAWEB wordt een uniek gebruikersprofiel aangemaakt op basis van uw ondernemingsnummer en uw activiteiten als beheerder van afvalstoffen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Heeft uw bedrijf nog geen gebruikersprofiel? Laat het ons weten via brudaweb@leefmilieu.brussels.

Er zal u gevraagd worden een e-mailadres te bezorgen, dat onveranderlijk en onlosmakelijk verbonden is met uw onderneming. Houd hiermee rekening bij uw keuze. Het e-mailadres wordt als gebruikersnaam opgeslagen in uw gebruikersprofiel.

Via het opgegeven e-mailadres zal u een bericht ontvangen om uw gebruikersprofiel te activeren en het wachtwoord in te stellen.

Rapporteren kan op 3 manieren

  • Met behulp van een wizard (begeleidingstool met vraagstelling). De wizard is gebruiksvriendelijk en aan te raden indien u beperkte activiteiten (bv. maximaal 10 inzamelingen/jaar) heeft in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, weinig ervaring hebt met een afvalstoffenrapport of wanneer u niet beschikt over voldoende informaticaondersteuning.
  • Door het opladen van Excel-formulieren. De nieuwe gestandaardiseerde Excel-formulieren worden standaard gebruikt bij de overdracht van een grote hoeveelheid gegevens.
  • Door de bevestiging van geen activiteit. Met de bevestiging van geen activiteit geeft u aan dat u in een bepaald jaar geen afvalstoffen heeft ingezameld, behandeld, geproduceerd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Dit bevestigt u door te kiezen voor “leeg verzenden”.

Let op : Bij aanvang van een bepaald afvalstoffenrapport dient u de keuze te maken uit deze drie opties. Per afvalstoffenrapport, kunt u de verschillende opties niet door elkaar gebruiken.

Mogelijke statussen van een rapport

progress In aanmaak: u heeft het rapport aangemaakt en opgeslagen maar nog niet verzonden.

submitted Ingediend: u heeft het rapport verzonden.

Confirmed Ontvangst bevestigd door Leefmilieu Brussel: het rapport werd gevalideerd (controle gegevens en verplichte velden) door Leefmilieu Brussel. Dit werd eveneens bevestigd via uw opgegeven e-mailadres. Bij deze status is er geen verdere actie vereist.

rejected Afgewezen door Leefmilieu Brussel: bij de controle van het rapport werden problemen vastgesteld door Leefmilieu Brussel. Het resultaat van deze controle met de instructies werd naar uw opgegeven e-mailadres verstuurd.