Nieuwe versie rapportageformulieren

Ingediend op

De formulieren kregen een update. De lijst van de afvalstoffencodes (eural) met categorieën (1, 2 of 3) voor de dierlijke bijproducten in de rolmenu’s werden aangepast. Deze aanpassing is vooral belangrijk voor de IHM’s geregistreerd voor de inzameling van deze afvalstoffen. Wij vragen aan hen om vanaf nu deze versie te hanteren.