Wettelijke bepalingen

Gebruiksvoorwaarden van BRUDAWEB

Het gebruik van informatie op deze website is toegelaten en wordt zelfs aangemoedigd op voorwaarde dat Leefmilieu Brussel als bron vermeld wordt en dat de hieronder vermelde gebruiksvoorwaarden nageleefd worden.

Leefmilieu Brussel zorgt ervoor dat de informatie op zijn website zo correct en zo up-to-date mogelijk is. Leefmilieu Brussel kan evenwel niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele fouten die erop zouden voorkomen.

Leefmilieu Brussel tracht een maximale en doorlopende toegankelijkheid van zijn website te waarborgen. Leefmilieu Brussel kan evenwel getroffen worden door technische problemen en verwerpt alle verantwoordelijkheid in het geval dat de website niet toegankelijk is, hoelang dit ook duurt.

Bescherming van de persoonsgegevens

Het gebruik van BRUDAWEB vereist dat de verantwoordelijke van het bedrijf en de contactpersoon van uw bedrijf akkoord gaan met de verwerking van persoonsgegevens (naam, voornaam, e-mail, professioneel adres, telefoonnummer). De persoonsgegevens zullen door Leefmilieu Brussel en zijn onderaannemers uitsluitend worden behandeld in het kader van het besluit van 1 december 2016 van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende het beheer van afvalstoffen.

Indien u de verantwoordelijke van uw bedrijf bent (en bijgevolg verantwoordelijk voor het afvalstoffenrapport) en u ons de gegevens van andere contactpersonen van het bedrijf bezorgt, bevestigt u dat u over de vereiste toelating beschikt om ze ons mee te delen. Deze persoonsgegevens worden gebruikt als contactgegevens in het kader van de afvalstoffenrapportage. U kan de contactgegevens zelf beheren via het webplatform.

De gegevens van de persoon die de accounts voor een bedrijf beheert, worden bewaard totdat een nieuwe persoon is benoemd.

De gegevens van andere personen worden bewaard totdat ze zijn verwijderd door de persoon die de accounts voor het bedrijf beheert.

Wanneer uw toestemming vereist is voor de gegevensverwerking kan u die op elk moment weer intrekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de eerder uitgevoerde verwerking.

U heeft het recht op toegang, een kopie, rechtzetting of schrapping van uw persoonsgegevens door contact op te nemen met Leefmilieu Brussel, de verwerkingsverantwoordelijke:

 • per e-mail: brudaweb@leefmilieu.brussels
 • per post:
  Leefmilieu Brussel
  Afdeling Inspectie en verontreinigde bodems, Dpt Geïntegreerde controles, Dienst Afval
  Havenlaan 86C/3000
  1000 Brussel

 

U kan ook contact opnemen met de aangewezen functionaris voor de gegevensbescherming:

 

Indien u dat wenst, kunt u een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Cookiebeleid

Het surfen op de website gaat gepaard met het gebruik van de volgende cookies:

 • SESS…
 • Language
 • _ga

 

Er is geen toestemming vereist voor de volgende cookies:

Benaming

Bewaartijd

Doel

SESS…

24 u

De ingelogde gebruiker bewaren eenmaal hij zijn identificatiegegevens heeft bezorgd.

language

365 dagen

De taal gebruikt door de ingelogde gebruiker en de anonieme gebruiker wordt bewaard.

_ga

2 jaar

Gebruikt door Google Analytics om de gebruikers te identificeren (universele cookie).